فرمانده سپاه ناحيه ايلام :بسياري از وقايع مهم جهان را مي توان با يك كار هنري فراگير كرد ودر قالب هنر است كه مي توان به بسياري از مسائل ،جامه عمل پوشاند.
همايش استاني مديران كانون هاي بسيج هنرمندان در ايلام برگزار شد.
مسئول سازمان بسيج هنرمندان ايلام از برپايي نمايشگاه عكس عفاف و حجاب در ايلام خبر داد.
جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكر با حضور هنرمندان بسيجي در ايلام برگزار شد.
مدرس كارگاه تخصصي عفاف و حجاب سازمان بسيج هنرمندان ايلام گفت: هنرمندان عرصه هاي مختلف با زبان هنر به ترويج فرهنگ عفاف و حجاب بپردازند.

  1  2  3   ...     5